Reglement jeugdverenigingen

Reglement Sportiefste jeugdvereniging sponsorwedstrijd 2022:
Wie mag deelnemen?  Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Minimum 1 jaar lid zijn van een jeugdvereniging van Boechout-Vremde
 2. Minimum 16 jaar zijn op de dag van het evenement.
 3. Maximum 10 leden van de vereniging kunnen tegelijk deelnemen.
 4. Er kunnen meer dan 10 namen opgegeven worden bij inschrijving
 5. Door zijn naam te plaatsen op het inschrijvingsformulier verklaart éénieder zich akkoord
  met het wedstrijdreglement.

Inschrijving en kosten:
Inschrijven kan enkel vooraf online op www.boechoutkoerst.be.
De inschrijving moet de organisatie bereiken ten laatste om 20 uur op de donderdagavond
voorafgaand aan het evenement. Elke vereniging kiest daarbij een kleur van T-shirt om als
vereniging herkenbaar te zijn.
Inschrijvingen de dag van het evenement zelf, is per uitzondering ter plaatse mogelijk maar kan
zonder opgave van reden geweigerd worden en dit ten laatste om 12h30.

De dag van de wedstrijd bezorgt de verantwoordelijke van de vereniging het ter beschikking
gestelde online formulier met volgende gegevens aan de inschrijvingstafel in de Voorruit ten
laatste om 12h30:

 1. Lijst met naam, geboortedatum, akkoordverklaringen en handtekening van de
  deelnemende leden
 2. Naam verantwoordelijke met e-mailadres en gsm nummer.

De inschrijvingskost bedraagt € 50,00, inbegrepen een waarborg van € 5,00 per kaderplaatje.
Er worden maximum 10 kaderplaatjes voorzien per vereniging. Dit is dan ook voor het
maximum aantal fietsen per vereniging dat gebruikt kan worden. De waarborg wordt
terugbetaald bij de inlevering van de onbeschadigde kaderplaatjes aan de inschrijvingsbalie
ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de wedstrijd.

Noodzakelijke info voor de wedstrijd :

 1. Afhalen van kaderplaatjes en colsonbandjes door 1 verantwoordelijke per jeugdvereniging aan de inschrijvingstafel in het gemeenschapscentrum VOORUIT, Hovesesteenweg, schuin tegenover de Jan Frans Willemsschool vanaf 12u30 tot 13u00
 2. 50€ cash of via payconiq als waarborg.
 3. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.
 4. Elke vereniging maakt zich klaar naast het parcours op het St Bavoplein ( verplichte kader
  plaatjes en herkenbaar T-shirt).
 5. Dragen van helm is verplicht voor elke deelnemer.
 6. Elke deelnemer is medisch in orde.
 7. Deelnemen gebeurt op eigen risico.
 8. De verantwoordelijke van elke vereniging is verantwoordelijk voor het goede verloop en
  geef ten gepaste tijde de juiste instructies door aan de deelnemers van zijn vereniging.

Betreffende de wedstrijd:

 1. Om 13u15 verzamelen alle deelnemers zich aan de start en krijgen de laatste instructies.
 2. Gezamenlijke start op het Sint-Bavoplein in het verlengde van de Alexander Franckstraat om 13u30 voor alle jeugdverenigingen.
 3. Men heeft 45 minuten tijd om zoveel als mogelijk rondjes te rijden op het afgesloten parcours in groep of individueel.
 4. Elke volledige ronde per individu zal geteld worden.
 5. Voor elke volledig gereden ronde per individu zal er een vergoeding tegenover staan van 3 €.
 6. Het is niet toegelaten fietsen te gebruiken met trapondersteuning.
 7. De gebruikte fietsen moeten technisch in orde zijn.
 8. Wanneer tijdens de wedstrijd de wedstrijd verantwoordelijke met de rode vlag zwaait, wordt de wedstrijd geneutraliseerd tot er terug met de groene vlag wordt gezwaaid.
 9. Je rijdt zoveel mogelijk aan de rechtse zijde, zeker als je alleen rijdt.
 10. Inhalen van een andere fietser doe je steeds langs links zoals de wegcode voorschrijft.
 11. Je hindert elkaar niet bij het inhalen. Bij misbruik kan je uit de wedstrijd genomen worden.
 12. De organisatie verantwoordelijke zal de wedstrijd na 45 minuten stopzetten.

Prijsuitreiking
Onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd worden de deelnemers aan het podium op het
St. Bavoplein verwacht. De winnaarsceremonie vindt plaats onmiddellijk na de wedstrijd zodat
zo snel mogelijk kan gestart worden met de rest van de festiviteiten.
Het behaalde resultaat en daaraan gekoppelde sponsorbedrag zal medegedeeld worden per
vereniging.
De vereniging met het meeste aantal gereden ronden en dus ook het hoogst verzamelde bedrag
zal uitgeroepen worden tot ‘sportiefste jeugdvereniging 2022’.
Elke deelnemer ontvangt ook nog een drankbonnetje via de verantwoordelijke van de
vereniging.

Let op : teruggave kaderplaatjes en recuperatie van de waarborg kan tot 30 minuten na de
wedstrijd. Bij het niet tijdig terugbrengen zal het sponsorbedrag ook niet worden
overgeschreven.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid.

Belangrijke informatie

 1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Boechout Koerst alleen en op zichzelf bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.
 2. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.
 3. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld
  voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een
  deelnemer.
 4. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld
  voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan
  een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW
  Boechout Koerst vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.