Reglement dorpelingenkoersen

Reglement dorpelingen koers 2017

1. Wie mag deelnemen?  Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. inwoner zijn van Boechout-Vremde of in Boechout-Vremde gewoond hebben

2. Geboren zijn vóór 1/10/1999.

3. Je mag niet beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, op de baan, in het veld voor triatlon of voor mountainbike en dat in om het even welke bond.

4. Het onderscheid tussen de categorieën amateur en getrainde dorpelingen is gebaseerd op capaciteit. Zo worden dorpelingen die de wedstrijd van de beter getrainde dorpelingen van vorig jaar konden uitrijden, beschouwd als getrainde dorpelingen. Hierbij wordt gerekend op de fair-play van de deelnemers.

5. Alle dames die zich inschrijven rijden samen met de heren in dezelfde wedstrijd (amateur of getrainde dorpelingen). Er wordt een apart klassement opgemaakt voor dames. Er zijn geen verschillende leeftijdscategorieën. Indien tijdens de amateur dorpelingenwedstrijd blijkt dat een renner hier niet in thuis hoort zal hij/zij uit koers genomen worden.

6. Bij het niet naleven van punten 1, 2, of 3 wordt de renner/renster gediskwalificeerd. In het geval van winst wordt de titel ontnomen en een deelname in de toekomst kan geweigerd worden!

2. Na te leven punten (verplicht).

1. Dragen van een valhelm en wielerschoenen is verplicht.

2. Rugnummer wordt vastgespeld op de rechterzijde.

3. Het kaderplaatje dient op de reglementaire plaats op de fiets bevestigd te worden.

4. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn.

5. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier aan de wedstrijdtafel waarbij de deelnemer zich akkoord verklaart met het wedstrijdreglement.

6. Deelnemen gebeurt op eigen risico.

7. De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

8. Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.

3. Belangrijke informatie.

1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Boechout Koerst bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

2. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.

3. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

4. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW Boechout Koerst vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

4. Betreffende de wedstrijd.

1. Start op de Hovesesteenweg aan de Jan Frans Willemsschool om 14:30 u voor de amateur dorpelingen en om 15:45 u voor de getrainde dorpelingen.

2. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.

3. Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd wordt gezet (wegens teveel achterstand of dergelijk dient men er rekening mee te houden dat men terug het normale verkeersreglement moet volgen.

4. Triatlonstuur, tandem, elektrische fiets, mountainbike en ligfiets zijn verboden.

5. Inschrijving en kosten. Inschrijven vooraf via mail : boechoutkoerst@gmail.com of per post : Luc Van den Heuvel, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout en moet gebeuren ten laatste op 30/09/2017 vóór 22 uur.

De inschrijvingskost hiervoor bedraagt € 8,00 een waarborg van € 5,00 inbegrepen. De waarborg wordt terugbetaald bij de inlevering van het rugnummer en het niet beschadigd kaderplaatje aan de inschrijvingsbalie.

Bij de inschrijving te vermelden: naam, adres en geboortedatum.

Noodzakelijke info voor de wedstrijd:

1. Afhalen van rugnummer en kaderplaatje: aan de inschrijvingstafel in het gemeenschapscentrum VOORUIT, Hovesesteenweg schuin tegenover de Jan Frans Willemsschool vanaf 13:30 u tot 14:15 u (eerste wedstrijd) en van 14:45 u tot 15:30 u (tweede wedstrijd).

2. Identiteitskaart meebrengen.

3. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.

6. Prijsuitreiking.

De eerste drie van alle categorieën en de eerste dame worden gevraagd na de wedstrijd om in de buurt van het podium te blijven. De uitreiking gebeurt onmiddellijk na de wedstrijd zodat zo snel mogelijk kan gestart worden met de rest van de festiviteiten.

7. Nog vragen?

boechoutkoerst@gmail.com of telefonisch bij Luc Van den Heuvel (0476-61 76 65)