Dorpelingenkoers

Reglement dorpelingen koers 2013

1. Wie mag deelnemen?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. inwoner zijn van Boechout-Vremde of minimum 5 jaar in Boechout-Vremde gewoond hebben
2. Geboren zijn vóór 6/10/1995.
3. Je mag niet beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, op de baan, in het veld voor triatlon of voor mountainbike en dat in om het even welke bond.
4. Alle dames die zich inschrijven rijden samen met de heren in dezelfde wedstrijd (dorpelingenkoers). Er wordt een apart klassement opgemaakt voor dames. Er zijn geen verschillende leeftijdscategorieën.
5. Bij het niet naleven van punten 1, 2 of 3 wordt de renner/renster gediskwalificeerd. In het geval van winst wordt de titel ontnomen en een deelname in de toekomst wordt hoe dan ook geweigerd!

2. Na te leven punten (verplicht).
1. Dragen van een valhelm is verplicht.
2. Rugnummer wordt vastgespeld op de rechterzijde.
3. Het kaderplaatje dient op de reglementaire plaats op de fiets bevestigd te worden.
4. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn.
5. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier aan de wedstrijdtafel waarbij de deelnemer zich akkoord verklaart met het wedstrijdreglement.
6. Deelnemen gebeurt op eigen risico.
7. De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.
8. Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.

3. Belangrijke informatie.
1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Boechout Koerst bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.
2. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.
3. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.
4. De raad van bestuur van VZW Boechout Koerst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW Boechout Koerst vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

4. Betreffende de wedstrijd.
1. Officieuze start op de Hovesesteenweg aan de Jan Frans Willemsschool om 15u00.
2. Officiële start wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait.
3. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.
4. Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd wordt gezet (wegens teveel achterstand of dergelijk dient men er rekening mee te houden dat men terug het normale verkeersreglement moet volgen.
5. Triatlonstuur, tandem en ligfiets zijn verboden.

5. Inschrijving en kosten.
Inschrijven vooraf via mail : luc.vdh@scarlet.be  of per post : Luc Van den Heuvel, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout en moet gebeuren ten laatste op 30/09/2012 vóór 24 uur. De inschrijvingskost hiervoor bedraagt € 6,00.

In deze inschrijvingskost is een waarborg van € 5,00 begrepen. De waarborg wordt terugbetaald bij de inlevering van het rugnummer en het niet beschadigd kaderplaatje aan de inschrijvingsbalie.

Bij de inschrijving te vermelden: naam, adres en geboortedatum.

Noodzakelijke info voor de wedstrijd:
1. Afhalen van rugnummer en kaderplaatje: aan de inschrijvingstafel in de Jan Frans Willemsschool (ingang Hovesesteenweg), vanaf 14:00 u tot 14:45 u.
2. Identiteitskaart meebrengen.
3. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.